Ümumtəhsil məktəbləri

39 tam orta məktəb

2 ümumi orta məktəb